logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Teologia - studia niestacjonarne

 

REKRUTACJA:
www.pwt.wroc.pl/rekrutacja

 

f_teologia

Forma studiów:

Cykl dla osób świeckich, 5-letnie studia magisterskie zaoczne jednolite, tzn. bez możliwości uzyskania po 3 latach licencjatu zawodowego z teologii.

Uzyskane kwalifikacje:

magister teologii

Absolwenci po przedstawieniu pracy oraz po złożeniu egzaminu ex universa theologia i egzaminu magisterskiego, otrzymują stopień magistra teologii.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w każdą sobotę roku akademickiego. Inauguracja zajęć od pierwszej soboty października.