LOGO NAPI PNG2

NOWA SPECJALNOŚĆ NA PEDAGOGICE

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

z terapią pedagogiczną

XLVII Wrocławskie Dni Duszpasterskie

28–29 sierpnia 2017 r.

TEOLOGIA

FILOZOFIA

PEDAGOGIKA

rekrutacja 2017

REKRUTACJA