logo PWT polskie negatyw

sesja letnia 2018

- terminy egzaminów -

R E L A C J A

N A G R A N I A

22-24 czerwca 2018

#50latPWT

ZAPRASZAMY NA STUDIA

*

TEOLOGIA

*

*

FILOZOFIA

PEDAGOGIKA

w roku akademickim 2018/2019

ZJAZD ABSOLWENTÓW

23.06.2018

zgłoszenia